Domů > VÝSTUPY
 

Dílčí výstupy

Popularizační přednášky na Ostravské univerzitě


Prezentace konferenčních příspěvků


Prezentace příspěvků GENIUS LOCI při tvorbě environmentálních programů
(Vlastivědné muzeum v Olomouci 3. února 2014)


Zprávy ze zahraniční služební cesty


Studijní materiály pro studenty-členy cílové skupiny projektu (ZIP)