Domů > CÍLE PROJEKTU
 

Cíle projektu:

Hlavního cíle projektu, jímž je vytvoření partnerské sítě univerzit, podnikatelských a neziskových organizací a institucí veřejné správy pro rozvoj komunikačních a vzdělávacích aktivit v ochraně přírody a krajiny, bude dosaženo prostřednictvím:
  1. podpory spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání a podnikatelským, veřejným a neziskovým sektorem,
  2. dále za pomocí spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání a podnikatelským a veřejným sektorem formou komunikačních a interaktivních platforem,
  3. koordinovanou realizací vzdělávacích a školících aktivit na základě vzájemné spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a podnikatelským a veřejným sektorem a
  4. vytvořením komplexní mozaiky komunikačních a interaktivních platforem, jejich činností a aktivit, vedoucích k posílení spolupráce mezi jednotlivými typy aktérů v ochraně přírody.

Výstupy projektu s 10 zapojenými partnery bude 28 zahraničních stáží odborných pracovníků z prostředí zapojených univerzit a dalších typů subjektů pro přenos informací a dobré praxe ze zahraničí, 4 týdenní odborné stáže pro 100 VŠ studentů u různých typů subjektů, vznik a fungování komunikačních platforem na 8 vybraných témata v ochraně přírody se zapojením zástupců všech typů sektorů, realizace 4 konferencí s mezinárodní účastí, 2 seminářů a 5 workshopů (z toho jeden s mezinárodní účastí), 6 školících aktivit pro pracovníky ve vzdělávání, 28 popularizačních přednášek členů sítě pro VŠ studenty, 9 vydaných sborníků z realizovaných akcí.

Klíčové aktivity

  • Podpora spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání a podnikatelským, veřejným a neziskovým sektorem
  • Podpora spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání a podnikatelským a veřejným sektorem formou komunikačních a interaktivních platforem
  • Podpora vzdělávacích a školících aktivit vedoucích ke zvýšení vzájemné spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a podnikatelským a veřejným sektorem