Domů
 

O projektu

Cílem projektu je vytvoření a rozvoj partnerské sítě univerzit, podnikatelských a neziskových organizací a institucí veřejné správy ke společným aktivitám v ochraně přírody a krajiny s mezinárodním rozměrem. Projekt zahrnuje odborná témata typu vzdělávací metody v ochraně přírody, environmentální hodnocení a ekologické sítě v krajině aj.

Projekt zahrnuje tři klíčové aktivity, které se dále člení na řadu dílčích subaktivit:
1) Podpora spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání a podnikatelským, veřejným a neziskovým sektorem; klíčová aktivita
2) Podpora spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání a podnikatelským a veřejným sektorem formou komunikačních a interaktivních platforem; klíčová aktivita
3) Podpora vzdělávacích a školících aktivit vedoucích ke zvýšení spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a podnikatelským a veřejným sektorem). Cílové skupiny tvoří studenti VŠ, akademičtí a ostatní pracovníci VŠ a další pracovníci zabývající se vzděláváním.